หน้าหลัก
ประวัติ
หลักสูตรการเรียนการสอน
รายชื่อผู้สอบผ่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์
สมัครเรียน
ติดต่อเรา
 
 
Username :
Password :
 


View Timeนักเรียนที่ผ่านการศึกษาจากโรงเรียนสี่เหล่าทัพ จะได้รับความรู้พื้นฐานทางด้านวิชาการ ซึ่งเป็นรากฐานการศึกษาต่อในระดับสูงต่อไป จากการติดตามประวัติของนักเรียนส่วนใหญ่ นักเรียนสามารถเข้าศึกษาต่อในสถานศึกษาที่มีชื่อเสียงระดับมหาวิทยาลัย เกือบทุกคน การเลือกสถาบันกวดวิชาซึ่งมีหลายแห่งหลายจังหวัด ที่ดำเนินการ ซึ่งแต่ละแห่งส่วน-ใหญ่ แนวทางของการเรียนการสอน จะไม่ค่อยแตกต่างกัน มีลักษณะที่พูดต่อๆ กันมาว่า สถาบัน-นั้นบ้าง สถาบันนี้บ้าง ซึ่งบางครั้งผู้ปกครองก็จะเกิดความลังเล แต่ส่วนมากแล้วนักเรียนมักจะเลือกไปสถานที่ที่เพื่อนๆ ชวนไป โดยไม่ได้คำนึงถึงรายจ่ายที่ตามมา รวมทั้งคุณภาพของสถาบัน-กวดวิชาด้วย ประกอบกับหลายๆ สถาบันมักแอบอ้างนำชื่อและรูปของนักเรียนที่สอบติด มาลงเป็นนักเรียนของสถาบันตนเอง ซึ่งได้ฟังจากศิษย์เก่าของ ร.ร.สี่เหล่าทัพ ว่ามีสถาบันกวดวิชามาขอรูป-ถ่าย เพื่อไปลงในเอกสารประชาสัมพันธ์ โดยให้ค่าตอบแทน คนละ 500 บาท

สำหรับโรงเรียนสี่เหล่าทัพได้ดำเนินการสอน ผลงานเป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้ถึงคุณภาพ และประสิทธิภาพของการเรียนการสอน ปี 51 นักเรียนไปทำการสอบแข่งขัน จังหวัดเชียงรายที่ตรวจในขั้นต้น นักเรียนสามารถสอบผ่านรอบแรกจำนวน 7 คน ในจำนวนนั้นเป็นนักเรียนของโรงเรียนสี่เหล่าทัพ 4 คน ดังนั้นผู้ปกครองและนักเรียนต้องไตร่ตรองให้ดี ว่าจำเป็นหรือไม่ ที่ต้องเดินทางไปกวดวิชาที่ กรุงเทพฯ หรือที่ จ.ลพบุรี ซึ่งเป็นการเพิ่มค่าใช้จ่ายไปโดยเปล่า-ประโยชน์

อีกประการที่สำคัญ คือการไปกวดวิชาที่ไกลๆ ผู้ปกครองมั่นใจได้เพียงไร ถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของนักเรียนว่าจะเอาจริงเอาจังกับการเรียน - การสอน


โรงเรียนทหาร-ตำรวจ
ชั้นสัญญาบัตร
โรงเรียนเตรียมทหาร
โรงเรียนนายร้อย จปร.
โรงเรียนนายเรือ
โรงเรียนนายเรืออากาศ
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ
หน่ายงานทหาร-ตำรวจ
สำคัญ ๆ
กระทรวงกลาโหม
กองบัญชาการกองทัพไทย
กองทัพบก
กองทัพเรือ
กองทัพอากาศ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
กรมยุทธศึกษาทหาร
กรมยุทธศึกษาทหารบก
กรมยุทธศึกษาทหารเรือ
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี
สถาบันการบินพลเรือน
โรงเรียนดุริยางค์ทหารบก
โรงเรียนช่างฝีมือทหาร
โรงเรียนจ่าอากาศ
โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 
copyright@www.pscadet.com Design by Chaicharearn Software